ศธภ.๑ ร่วมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน


     วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการดำเนินงาน และกำหนดขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสงบ ลักษณะ ชั้น ๔ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
        *********************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.