ศธภ.๑ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


    วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาพร้อมด้วยนายตรีเนตร  สายสุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
          ******************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.