ศธภ.๑ ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


       วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อปรึกษาข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น Google Meet ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
             ************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.