ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕


    วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๕ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
              +++++++++++++++++++++++++++++

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.