ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร


        วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธ์ุ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์งานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา นำทีมโดย ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
               +++++++++++++++++++++++++

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.