หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital CEO) รุ่นที่ 4


นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ********************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.