การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)

 

                เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ณห้องประชุมละโว้  สบย. 3 นำโดยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3  ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)   ระหว่างคณะทำงาน PMQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และสบย.3  รวมจำนวน 50 ท่าน  โดยแต่ละหน่วยงานได้มานำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่หน่วยงานสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน  และในช่วงท้ายของการประชุม  ฯคณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนการไปศึกษาดูงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 

Эта земля не принадлежала ни островку у берегов ""Чили, ни рыбацкой ""деревушке на восточном побережье Африки.

Но теперь, после звонка Римо, Смит начал понимать, что цветистые славословия мудрости и ""великодушию Императора вкупе с обещаниями вернуться ради ""новых подвигов были всего-навсего своеобразным способом, которым старый "Учебные фильмы скачать"кореец прощался со своим шефом.

Я услышал, как он упал на колени, а затем шум борьбы "Учебники 8 класс алгебра скачать"и громкое, возмущенное восклицание Авроры.

Римо, как всегда, "Бесплатные css шаблоны скачать"не стал нападать.

При разбеге доблестный летун ""едва не разбил машину.

В одном из углов на полу был расстелен матрас, а ""его личный гардероб, состоявший из шести пар штанов и нескольких черных и белых маек, лежал, ""аккуратно свернутый, в шкафчике.

У Дживса, "кредит на карту онлайн"как у всех первоклассных слуг, был дар "Установки игры скачать"в минуты домашнего кризиса становиться как бы невидимым.

Но, учитывая антропологическую направленность, чувствовал, насколько тонок "Книга знаки судьбы"конец разрыва, похожий на лезвие бритвы, вставленное между ним и опытом даже сейчас, спустя несколько недель пути Пийота.

Вдали мычат коровы, блеют овцы, щебечут птицы, вот чуть ли не рядом раздался выстрел охотничьего ружья кто-то пытается подстрелить "Лунтик серию скачать"зайца.

Я покупаю его, но при условии, что могу вступить в права владения уже сегодня.

Первыми исчезли радуги и сияния, затем стали блекнуть краски.

Оно сидит у него в голове и все.

Посмотрел через окно в стене и увидел, что перед зданием собирается толпа.

Я хочу еще раз просветить ногу рентгеном.

По сторонам ведущего

Вы не отдаете себе "Великие битвы 100 сражений изменивших ход истории" отчета в "Автомобили для малышей" том, что делаете.

Сквозь пепел, дым "Тайна Синих лесов" и туман просвечивал Флопсус, и был "микрокредит онлайн на карту" он цвета крови.

Мы имеем "Стая Набег" дело с типичным случаем торговли белым товаром и "Домашний пикник" поощрения имперской проституции.

Тени станут реальны, "Гении исчезают по пятницам" Как ветер и дождь, песня "Мертвая жена и другие неприятности" и свет; Там "Мы - русские С нами Бог" в старом месте.

Драм переступил через "Последнее пророчество" распростертого охранника и последовал за ним.

Предположим, вы оказались во дворце Лоренцо Медичи.

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.