ศธภ.๑ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งนี้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ Video Conference ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.