ศธภ.๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “ติวฟิต พิชิต TCAS ๖๖”


    วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมด้วย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมติวฟิต พิชิต TCAS ๖๖ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                        ************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.