ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมอบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาคกลาง


      วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรมอบรม“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง สำหรับบุคลากรในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมมีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STORNG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และหลักเกณฑ์วิธีการตรวจและประเมินผลคัดเลือกสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับจังหวัด และระดับภาค โดยมีนายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM)
                *******************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.