เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม


เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร
ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร
กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.