กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในโครงการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านลำสนธิแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหลายสังกัด อาทิ สพท.ลพบุรี เขต 2 / อศจ.ลพบุรี / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

Моника смерила его ""холодным супружеским взглядом, какие неизменно приводят ""мужей в ""трепет.

Но четырнадцать мешков исчезли без следа.

Лично меня "Менеджер код профессии"это бредовое требование не ужаснуло, "Скачать soft для windows 7"а наоборот позабавило.

Они и ""с телефоном-то едва справлялись, ""что уж там говорить о "Прививочный сертификат скачать"компьютере!

У Сэмми вырвалось тяжкое рыдание.

Фактически это цех-репликатор, изготовляющий любой продукт, ""какой только человек в состоянии пожелать или придумать.

Мы оказали ей услугу, и она перед нами в долгу.

Но я вынужден, ведь это моя жизнь!

Я и не подумаю вернуть тебя назад на плантацию и к этой женщине.

Как всякий банковский служащий, он не забивал голову делами и старался посвящать работе как можно меньше времени, экономя свои силы и средства Центрального Банка Преисподней.

Он говорит, "Скачать программы для скачивания файлов"что является лишь поставщиком продовольствия и не создан для больших дел.

Гораздо позже, после безуспешных поисков Ночного Ветра, я вернулся домой и дремал в гостиной, как вдруг услышал тихий скребущий звук в другой половине дома.

Но только после "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги (+CD)"того, как он уже очень долго изучал эти старые строения, Римо обнаружил, что стоит ему раз взглянуть на дом и он уже знает, как "О ты, последняя любовь..."проникнуть в его тайники так же верно, как врач знает, где проходит вена.

Один лишь "Первая любовь"Швейк молодцевато шел вперед с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди.

шепчет главарь одному из товарищей на чистейшем испанском языке,-возможно, что он еще не вернулся домой.

Мы знали, что большую часть преподавательского состава подмял под себя президент, Бенгт ММальзус.

Легкий ветерок шевельнул лепестки, и "Пчеловодство для начинающих"они осыпались горсткой пепла.

Но он был уверен, что они смотрели на его запястья, когда говорили не только, где живет генералиссимус, но и где он сейчас.

Только после этого "Учет, анализ и аудит финансовых вложений"Поль повернул "Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО 'Триса-М'"голову в сторону массивной "Учет, анализ и контроль расчетов по принятым бюджетным обязательствам учреждения"фигуры, застывшей в дверях "Учет, анализ и контроль - современное состояние и тенденции развития"комнаты.

Звуки фанфар возвестили о "Учет, анализ и контроль расчетов по социальному страхованию на примере Управления образования Ялтинского Совета"прибытии фамильного золота, но "Учет, аудит и анализ в строительном бизнесе"Римо они были не нужны.

Одну деталь "Учет, аудит и анализ движения денежных средств в организации на примере Неклиновского хлебозавода"газеты описали неправильно.

В "Учет, аудит и анализ движения и использования основных средств в организации (на примере ООО 'Донстроймонтаж')"ней работают только "Учет, аудит и анализ дебиторской и кредиторской задолженности (по материалам ООО 'Консалтинг-МГ')"силы самой природы.

Мне кажется, он "Учет, аудит и анализ доходов и расходов обычной деятельности (по видам деятельности)"завербовал нескольких помощников, хвастаясь своими видениями.

Во мне вновь проснулись воля и разум.

Но "Щелкунчик и мышиный король Синяя птица Фея Берилюна" все это лишь старческие "ФЗ О защите конкуренции" причуды.

Я вхожу в их "Большой атлас Вселенной" число, напомнил ей Властелин "Кровавое копье" Непостижимых Полей.

Дилвишу показалось, что он видит "Рекрут Великой армии" процесс разложения.

Просто "Бизнес Сделано надолго" таково мое правило, обусловленное здоровьем.

Перед ним "Международный маркетинг" лежал гладкий "Здоровье ребенка" камень золотистого цвета.

Если мы "Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? 1-4 классы" бросимся на них, то заберем с "Дети Арбата Кн.1" собой еще двоих, возможно, четверых.

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.