สัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ และการประชุม กบย. กจ.ครั้งที่ 2/2553

 

       นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ และการประชุม กบย.กจ.ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม  สบย.3 อ.เมือง จ.ลพบุรี  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผน ฯ และร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานสำหรับนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554  ทั้งนี้ ผลการประชุมสัมมนาทำให้ทุกหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการแก้ปัญหาการดำเนินงานใน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1) การขาดงบประมาณสนับสนุน    2) การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ   ซึ่งเป็นข้อมูลที่ กบย.กจ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้พิจารณาและจะรวบรวมนำเสนอ กบย.ศธ.ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

Значит, ты тот, ""за кого себя выдаешь.

Попытаюсь, сэр, ответил ""Харолд У.

Франциско Браун знал, что такого рода массовую ""атаку ничем нельзя ""остановить.

На экране появился список фамилий ""и портреты на сей раз представителей белой расы.

Это не похоже ""на простое "Скачать песни михаил бублик"отравление ды-мом.

Овдовев в результате попытки Клифтона ""Бессемера протаранить на своей машине тяжелый грузовик вместо того, "Michael jackson hollywood tonight скачать"чтобы мирно его объехать, ""она два года спустя познакомилась в Париже и сочеталась браком с А.

Мак, отяжелевший от еды и вина, "Золотое сечение. От пирамид до наших дней."поднялся на ноги и нетвердой походкой "Кремль 2222. Северо-Запад"направился к постели.

Глава 2 Освободившись от "Атлас: Карелия. Северная часть"зловещего соседства Экскалибура, принц продолжил поиски замка принцессы Скарлет.

Он "Дом с привидением"вышел на "Записки школьного врача"берег, встряхнулся и встал на солнце, Спасибо за купание.

Лучших предложений не было, "Одиннадцать минут"и демоны-лорды утвердительно закивали.

Если он подверг "Вышивка лентами: от миниатюр до сложных композиций"ее опасности, значит, теперь "Чужак. Ученик"больше, чем когда-либо, должен сделать все "Убить легко"возможное, чтобы спасти Властелина Непостижимых Полей.

Смотрел, как "Мамина помощница"над строениями поднимается дымок, вдыхал его аромат.

Однако, могли быть и еще какие-то "Хорошо быть оптимистом" объяснения всему происходящему, и мне, вероятно, "Супердвое Убойный фактор" следует.

Клубок откатился еще "Барбекю" дальше, и он на мгновение прикоснулся к "Pinocchio" более толстой линии, вызвал у нее звук "Большая книга любимых сказок и стихов" и тут же отстранился.

Обеденный сервиз, чайный, праздничный и.

Местность была "Р Маша и Медведь Большая раскраска с наклейками" неровная, ползти приходилось медленно, раны "Перевозбуждение примитивной личности" заныли с новой силой, а лоб вновь начал пылать.

И Мак протянул "Клятва воина" часовому золотую монету.

Двигаясь со "Трудно быть богом" скоростью двести шестьдесят один километр в секунду, "Безрассудная" Тод привел в действие приборы управления захватами.

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.