ประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 และแผนขอเงิน 2555

 

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 โดยมีนายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะให้การต้อนรับ   ในการประชุมดังกล่าวท่านผู้ตรวจฯ ได้ชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และได้มอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผน ฯ  ได้ใช้เป็นทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2554 และแผนขอเงิน ประจำปี 2555 ต่อไป

Я бы "Комбикормовая промышленность"предпочла иметь тебя "Комбинированные орудия для предпосевной обработки почвы"в качестве союзника.

Я ударил "Комплекс машин для виробництва гречки за інтенсивною технологією з розробкою операційної технології сівби"его в полную силу жезла.

На верху "Комплекс механизированных работ по реконструкции насаждений с возобновившимися лиственными породами"ее расхаживали "Комплекс механизированных работ по созданию лесных культур на горных склонах"двое вооруженных людей, и, "Комплекс химических мероприятий в системе интегрированной зашиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков"когда Хью спустился с "Комплексна механізація технологічних процесів на свинотоварній фермі із закінченим циклом виробництва"холма, один из них "Комплексная механизация в ООО 'Соколово'"увидел его.

Затем на помощь "Комплексная механизация возделывания и уборки озимой пшеницы в условиях филиала №2 РАУП 'Особино' Буда-Кошелевского района Гомельской области"кирке пришла лопата.

Мы должны подождать, "Комплексная механизация возделывания озимой пшеницы"пока неудачное заклинание истратит весь заряд энергии.

Здесь, под землей, очень скучно.

Значит, наверняка сейчас и здесь хлынет "скачать хичкок птицы"дождь.

Очерняемая в течение всей истории существования человечества, "скачать плагину видео"эта мушка обеспечивает обновление "скачать игры на телефон маша и медведь"лица нашей планеты гораздо более великим и могучим способом, чем когда-либо мог "золотой ключ агентство недвижимости"бы это сделать человек.

Вице-президент "скачать моде на гта"не более вечен, чем президент.

Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так "скачать программу настройки гитары"как в его руках было сосредоточено "коллекционер скачать книга"такое количество протоколов и совершенно "лара фабиан альбом скачать"запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчанах.

Лицо его "электрика программы скачать"напряглось, словно он приложил к уху микрофон невидимой телефонной трубки.

заявил "игры на джойстиком скачать"полковник Армбрустер и потянулся к сладострастной юной женщине.

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.