[ศธภ.2] ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

601116

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับหน่วยงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการพัฒนา

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.