ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ.1 เพียงใด

ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ.1 เพียงใด
มากที่สุด
282 82.2%
มาก
39 11.4%
ปานกลาง
8 2.3%
น้อยที่สุด
7 2%
น้อย
2 0.6%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 343
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2022 เวลา 16:09 น.
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.