ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ. 3 เพียงใด

ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ. 3 เพียงใด
มากที่สุด
281 82.4%
มาก
38 11.1%
ปานกลาง
8 2.3%
น้อยที่สุด
7 2.1%
น้อย
2 0.6%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 341
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 09:17 น.
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.