ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ.1 เพียงใด

ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ.1 เพียงใด
มากที่สุด
284 82.3%
มาก
39 11.3%
ปานกลาง
8 2.3%
น้อยที่สุด
7 2%
น้อย
2 0.6%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 345
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2022 เวลา 00:41 น.
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.