.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

ประชุมเตรียการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการ สบย.๓ ได้เป็นประธานในการประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน จาก สพม. ๕, สพป.ลบ.๑, สพป.ลบ.๒, สพป.อ่างทอง, สพป.สิงห์บุรี และ สพป.ชัยนาท โดยประเด็นในการประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดจำนวนสมาชิดยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าค่าย

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดประชุมวิจัยจิตสาธารณะนักเรียน

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการ สบย.๓ ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างรูปแบบชุดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน" เพื่อวางแผนสร้างรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการประชุมได้ข้อสรุปให้มีการจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้กิจกรรมจำนวน ๖ เรียน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม...

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนันทนาการ จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมผู้นำนันทนาการ จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรกรมพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุเมธ จันทร์ชิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือ เนตรนารี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นผู้มีคุณธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถให้การช่วยเหลือผ้ประสงภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เป็นสามารถนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นกำลังช่วยเหลือทางราชการ และประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียน ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และโรงเรียนพัฒนานิคม รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม

พิมพ์ PDF

 alt

     นายวิรัช  ภควัตมนตรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมคณะ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด เสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นแกนนะเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรมในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ ๖๘

พิมพ์ PDF

 

      เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เดินทางไปมอบบ้านน้ำใจ หลังที่ ๖๘ ให้กับ นางสาวรุ้งพราย ทิวาวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งครอบครัวของนักเรียนดังกล่าวได้ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และครอบครัวดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผลจ.อุบลราชธานี

พิมพ์ PDF

        alt

     เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.๑ - ๑๒ และ กทม. และบุคลากร สตผ.สป. ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ร่วมกับสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๘๕ คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการจัดเก็บแบบสำรวจ(School mapping)

พิมพ์ PDF

 

 alt

      เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผอ.สบย.๓ (นายวีระ  เมืองช้าง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดเก็บแบบสำรวจความต้องการจำเป็นตามโครงการกำหนดแผนที่ตั้งสถานศึกษา(School Mapping)ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพิกุล สบย.๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

พิมพ์ PDF

 alt
 

               เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  นายวีระ   เมืองช้าง ผอ.สบย.๓ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.๕ เขตพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแผนการเก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู และระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน ในกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สพป. ทั้ง ๕ แห่ง  โดยข้อมูลที่จะดำเนินการจัดเก็บได้แก่ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาและข้อมูลการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้านได้แก่ ๑)นโยบายเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ๑๕ ปี  ๒)นโยบายคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ๓)นโยบายคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๔)นโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕)นโยบายคุณภาพครู

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.