.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

พิมพ์ PDF

 

alt

      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ"

พิมพ์ PDF

alt

      เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบ " บ้านน้ำใจ " หลังที่ ๒๑ ให้แก่ เด็กหญิงพนิดา  หินกลม นักเรียนโรงเรียนวัดท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิมพ์ PDF

 

      เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ คณะข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เดินทางไปร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยนับเป็น อเนกอนันต์

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาทีมงาน

พิมพ์ PDF

 

      นายวีระ   เมืองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้บรรยายอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในหัวข้อ การพัฒนาทีมงาน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีนายวิรัช  ภควัตมนตรี  หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำ สบย.๓  จัดกิจกรรมการพัฒนาทีมงานและความผูกพันองค์กร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างได้รับความรู้ในการพัฒนาทีมงานและประสบการณ์ที่ประทับใจอย่างทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ

พิมพ์ PDF

 

           นายวีระ เมืองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประกอบพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายทางการศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมละโว้ สบย.๓ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมหาสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเสวนา ตามโครงการ “พบกันฉันท์เพื่อน ขับเคลื่อนการศึกษา”

พิมพ์ PDF

 

        เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและเป็นประธานการประชุมเสวนาเรื่อง ...สร้างคน คนสร้างเกษตร เกษตรสร้างเศรษฐกิจณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งการเสวนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ พบกันฉันท์เพื่อน ขับเคลื่อนการศึกษา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของพื้นที่ ซึ่งการประชุมเสวนาครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ประจำปี 2554

พิมพ์ PDF

alt

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 กลุ่มส่งเสริมและประสานราชการได้จัดอบรมบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยได้เชิญอาจารย์อิชยา  วาสิกดิลด ครูชำนาญการพิเศษและอาจารย์ยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนพระนารายณ์ มาเป็นวิทยากร อบรมโปรแกรม Microsoft Office Word 2007

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ คณะข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3ได้ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๑๙ ปี

พิมพ์ PDF

 

 

   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ได้เดินทางไปร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๑๙ ปี ณ วัดตะลุง ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.