.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

พิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

    นายวิรัช ภควัตมนตรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำ สบย.๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการนี้ได้เรียนเชิญ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ,พัฒนานิคม และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความรู้ ความเข้าใจและนำไปป้องกันตนเอง เพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนได้ และเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

    นายวิรัช ภควัตมนตรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำ สบย.๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการนี้ได้เรียนเชิญ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนสิงห์บุรี,วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ,กีฬาจังหวัดอ่างทอง,โคกสำโรงวิทยา และโรงเรียนเมืองใหม่ “ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์” รวมทั้งสิ้น ๙๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความรู้ ความเข้าใจและนำไปป้องกันตนเอง เพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนได้ และเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

พิมพ์ PDF

 

    นายวิรัช ภควัตมนตรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำ สบย.๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมละโว้ สบย.๓ ในการนี้ได้เรียนเชิญ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี,ชัยนาท,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และสำนักงานการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

 

  เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔  นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการที่ ๓ ได้มอบหมายให้นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสานฝัน สบย.๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการติดตามฯ ในเรื่องของเป้าหมาย ระยะเวลาและวิธีการติดตามแผนฯ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗ คน

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการกศึกษาในประเทศไทยในจังหวัดนำร่องภาคกลาง(สิงห์บุรี)

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการกศึกษาในประเทศไทยในจังหวัดนำร่องภาคกลาง(สิงห์บุรี) ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔  สบย.3 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมีผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัด สพฐ. อศ. สช. และ อปท. เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๓๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเฉพาะกลุ่มติดตามและประเมินผล

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๔ สบย.๓ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเฉพาะกลุ่มติดตามและประเมินผล ณ โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯโดยมี ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และนายศัจธร  วัฒนะมงคล ผอ. สตผ.สป. เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักนายกรัฐมนตรี ผอ. กศน.ลพบุรี ผอ. สพป.ลพบุรี เขต ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน และคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจาก สบย. ๑ ๑๒ และ กทม. เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ ๓๕ คน

อ่านเพิ่มเติม...

เก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะทำงาน สบย.3 ได้ลงพื้นที่สถานศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนได้โดดเด่น จำนวน ๙ แห่ง จำแนกเป็น สพป. จำนวน ๕ แห่ง และ สพม. จำนวน ๔ แห่ง

Она "Империя ангелов"повторяла адрес, говорила мне, "333 хитрости ресторанного бизнеса"как это важно.

Брюки лохмотьями "Немезида. Война в тенях"свисали с пояса, но он "Скороговорки на английском языке"чувствовал в себе "Литературное чтение. 3 класс. В 2-х частях. Часть 2: Учебник"достаточно сил и решимости.

Я "Италия"хочу сказать, у меня есть наличные.

Замок "Лабиринт отражений"все еще держался слишком "Берлин: путеводитель"крепко.

В руках "Подарок"у юноши была охотничья "Стрекоза второго шанса"винтовка.

Не могу утверждать, что вся наша дальнейшая жизнь складывалась только счастливо и безмятежно.

Однако это лишь часть действующей программы, включающей в себя манипуляции с интерфейсом с другой стороны.

Оно перепрыгивало глубокие расселины, увертывалось от падающих камней.

Один из них покидает поле и содержание кавказских овчарок в частном питомнике 'Надежная охрана'">Кормление и содержание кавказских овчарок в частном питомнике 'Надежная охрана'"битвы.

Проще говоря, вы можете взять сюжет с семью золотыми подсвечниками и переделать его, как вам будет угодно, если вдруг когда-нибудь вы захотите создать свою собственную пьесу.

Затем вновь попытался установить внутреннее зрение.

Ну, что ж, задумчиво произнес Пьетро Аретино, твой рассказ, юный гонец, звучит вполне убедительно.

С Верховным Священником по-прежнему обращаются почтительно, но возникает ощущение, будто его передвинули на ступеньку ниже.

На меня это будет давить недели две.

Простите, друзья, прервал Аззи их пение, на мой взгляд, некоторые слова вы произносите неправильно.

Я хочу совершить нечто выдающееся.

Перед нами открываются чудесные перспективы.

Всевозможные неожиданные препятствия вызывали испуг, словно пробуждая ото сна; однажды на привале

Его подбрасывало и раскачивало из стороны в сторону, когда они передвигались по изуродованной "Правоохранительные органы в вопросах и ответах Учеб. пос." поверхности.

Знай, когда мы снова встретимся, не меня будут пытать и сводить с ума.

x "Обществознание" x x Бен Квинан, скрестив руки на груди, стоял внутри колонны "Испанский язык Тематический словарь Компакт. изд." зеленого пламени в святилище главного храма элишитов в Вирту.

Если он все же появится, его непременно надо расспросить.

Я "Костюмы для детских праздников своими руками" давно возвысился духом и не замечаю, что ем.

Он сохранял этот свирепый вид несколько секунд, затем выдохнул, казалось, расслабился.

Затем сел в седло и медленно поехал длинным кружным путем "Древнее хобби" вокруг особняка, затем "Мир табака" натянул поводья и спешился неподалеку от кухни.

Стало быть, если вы дадите мне снаряжение, закончил Хью, я смогу отправиться "Большая новейшая энциклопедия рыбалки" на север в Йеллоустоун, догнать Генри и решить все свои дела.

Очень похоже на знакомые "Необычные салаты" шотландские пейзажи, если не смотреть на выстроившиеся ровными рядами неподвижные скалы.

Айюбиды Саладина, а "Распутин Исповедь старца Григория" после них мамелюки будут править в Палестине свыше трех столетий, но им так "Правоведение в схемах и определениях" и не удастся подчинить себе ассасинов в их горных убежищах.

Мы все "потребительский кредит пойдем" сообща обсудим с ним условия договора.

Шагая взад-вперед и сердито пофыркивая, Транто пришел к выводу, "Административное право" что не ошибся фанты откажут ему в праве "Мои звери" занять законное место в его собственном стаде.

спросил он, обращаясь "Домашняя библиотека" к Мастеру Синанджу.

Удар пришелся стрелку точно в грудную кость.

Эмир попыхивал своей сигарой и "Латинский язык Справочник по глаголам" продолжал заниматься бумагами.

Он "Альбом" понимал, что другие люди не чувствуют присутствия постороннего за "Моя первая энциклопедия" дверью.

Я начну там, где мне захочется, сказал Римо.

Так меньше вероятности, что "Кто заплачет когда ты умрешь" меня засечет подлец-караульный или сработает сторожевое поле.

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.