.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

มอบบ้านน้ำใจ ตามโครงการบ้านน้ำใจของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ เมืองช้างผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่35/1หมู่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 4  ให้แก่ เด็กหญิง           ชลธิชา จิตประสงค์ นักเรียนโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการ "บ้านน้ำใจ"  ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา

И никакой бомбы внутри "Скачать игру майла"не было.

Лягушка снова выстрелила языком, ""и почти ""мгновенно язык этот оказался оторван и лежал на "Скачать песню мики ньютон мика"дне контейнера, все еще рефлекторно "Скачать последнюю версии доты с ботами"подергиваясь.

Угрожающе вытянув ""руку, он указывал на молодого "Скачать музыку доктор албана"вождя Оцеолу.

Если президент превратится в неуправляемого ""трехлетнего ребенка, то весь мир может взлететь ""на воздух.

Довольно, ""Флоринда, мы теряем время.

Меня отделяла от страдальца дощатая ограда.

На том ""конце провода воцарилось молчание.

Он древнее египетских пирамид, древнее китайских династий, древнее "Artmoney ключ скачать"всего на свете.

Драгун протянул ""мне лист бумаги.

Он протянул руку, но Чиун нарочито не обратил "Скачать музыку клуба рай 2012"на нее внимания.

Но как только чешские "Sony ericsson k750i драйвер"специалисты уехали, оборудование остановилось и вскоре заржавело, как происходило и с сотнями ""единиц закупаемой каждый год в разных странах боевой ""техники.

ОТНЯТОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ С тех пор как ""в Техасе появились англосаксонские переселенцы,-можно даже сказать, со времени колонизации ""Техаса потомками конквистадоров, что случилось ""на столетие раньше,-самым важным для ее жителей были отношения с индейцами.

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมด้วยคณะข้าราชการได้แต่งกายชุดไทยในราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือชุดไทยประยุกต์ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่มสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อ่านเพิ่มเติม...

เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้เดินทางไปร่วมงาน "เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างคุณค่าใหม่ เพื่อแนะนำให้ประชาชนในชุมชนได้รู้จักและเป็นการแนะแนวแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ หรือ ม.๖ ที่กำลังตัดสินใจในการเรียนสายอาชีพระดับต่าง ๆ
   นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่จะแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาชีวะเกษตร จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในรูปแบบของการออกร้านและนิทรรศการ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถชมและซื้อสินค้าเกษตร ที่เป็นผลผลิตจากชาวอาชีวะเกษตร
     ทั้งนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการ "เปิดโอกาส" ในตลาดอาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวะ ซึ่งทำให้เห็นว่าการเรียนอาชีวะคือโอกาสแห่งการมีอาชีพ เพราะจบแล้วมีงานทำ

อ่านเพิ่มเติม...

วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศาลาประชมคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้เดินทางไปร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการ

พิมพ์ PDF

 

       วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓  และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการที่ ๓ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพิกุล สบย.๓

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ คณะข้าราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาข้าราชการสังกัดสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ตามโครงการสส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ข้าราชการมีความเข้าใจระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจง การเก็บข้อมูลวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมละโว้ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้จัดประชุมชี้แจง การเก็บข้อมูลวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน 

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการ

พิมพ์ PDF

 

   วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.