.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

๕ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม  ๕ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมา ณ อาคารอิมแพ็คเอ็กซ์ซิบิชั่น ฮอลล์ ๗-๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน ๕ ธันวาคม

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี  หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่นของจังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นข้าราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓   รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ได้แก่ นางทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์ นางสาวถมรัตน์ บุญญานิตย์ นางสาวอัญชลี กรีโสภา และนายสุเมธ จันทรชิต ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน "สู่วิกฤกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด"

พิมพ์ PDF

alt

 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2553นายวีระ  เมีองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน"สู้วิกฤตกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด" ณ  วัดกัทลีพนาราม (บ้านกล้วย) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 alt

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค จาก คณะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,000 บาท ให้แก่ นายวีระพล  พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อเดือน ตุลาคม 2553

อ่านเพิ่มเติม...

ฟื้นฟูไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ

พิมพ์ PDF

 

 alt

       นายวีระ  เมืองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์  และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ลพบุรี ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)ในการเปิดตลาดนัดธารน้ำใจในเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ วันที่ 20  พฤศจิกายน2553 เวลา  9.30 น. ณ  ตลาดนัดกล้วย กล้วย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง    จังหวัดลพบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย

พิมพ์ PDF

alt

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระยะที่ 1  ตามที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นางทรงพักตร์  จำนงค์ศิลป์และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สบย.3 ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ระยะที่ 1 ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ วัดปลาไหล  ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี นั้น สำนักกิจการพิศษ สป.  ได้มีตัวแทนบริษัทพีมีเดียออร์แกนไนซ์จะไปถ่ายทำวีดีทัศน์ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในวัดดังกล่าว  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 และแผนขอเงิน 2555

พิมพ์ PDF

 

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุมประสานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 โดยมีนายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะให้การต้อนรับ   ในการประชุมดังกล่าวท่านผู้ตรวจฯ ได้ชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และได้มอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผน ฯ  ได้ใช้เป็นทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2554 และแผนขอเงิน ประจำปี 2555 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ กระทรวงศึกษาร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

พิมพ์ PDF

  

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ นายวีระ เมืองช้างผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถนนแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด" หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ตามโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

คณะข้าราชการร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

พิมพ์ PDF

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 คณะข้าราชการ สบย.3 ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.