.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและข้าราชการครูที่ประสบอุทกภัยในบ้านพักอาศัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ในหลวงของเรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ดังนั้น  สบย.3 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน 4 หน่วยงานได้แก่ กศน.จังหวัดลพบุรี ,สิงห์บุรี ,ชัยนาท และอ่างทอง  ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ การเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและต่อประเทศชาติจำนวนมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ และการประชุม กบย. กจ.ครั้งที่ 2/2553

พิมพ์ PDF

 

       นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ และการประชุม กบย.กจ.ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม  สบย.3 อ.เมือง จ.ลพบุรี  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผน ฯ และร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานสำหรับนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554  ทั้งนี้ ผลการประชุมสัมมนาทำให้ทุกหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการแก้ปัญหาการดำเนินงานใน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1) การขาดงบประมาณสนับสนุน    2) การทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ   ซึ่งเป็นข้อมูลที่ กบย.กจ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้พิจารณาและจะรวบรวมนำเสนอ กบย.ศธ.ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

 เมื่อวันที่  8 กันยายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา    ที่ 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานและทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ภาคกลางตอนบน 2  โดยมีคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ และคณะอนุกรรมการติดตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ภาคกลางตอนบน 2   เข้าร่วมประชุม จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พิมพ์ PDF

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในโครงการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านลำสนธิแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหลายสังกัด อาทิ สพท.ลพบุรี เขต 2 / อศจ.ลพบุรี / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาฯกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 28 สิงหาคม 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรง รวมทั้งสิ้น 39 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน 6 กลุ่ม คือ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาสื่อเพลงประกอบบทเรียน จาก สพท.ลพบุรี / สพท.สิงห์บุรี ซึ่งการดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การ ผู้แทนสมาคมชมรมโรงเรียนเอกชน และคณะ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาวะยากจน ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ จ.ชัยนาท จำนวน 2 คน และนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทถ์ จ.อ่างทอง จำนวน 2 คน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาและสมาคมชมรมโรงเรียนเอกชน ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของด้วยเหลือเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติที่จังหวัดลพบุรี (ครั้งที่ 2)

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมนารายณ์แกรนด์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี   ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุม ครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 180  คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติที่จังหวัดลพบุรี (ครั้งที่ 1)

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองจ.ลพบุรี การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี   ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุม ครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด  และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม จำนวน 270  คน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.