.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ ที่จังหวัดชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท   ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุม ครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด  และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 240  คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ ที่จังหวัดสิงห์บุรี

พิมพ์ PDF

 

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2553 ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมชัยแสงพาเลส  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี     

การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 นำโดยนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี   โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และสร้างตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัด การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 200  คน

อ่านเพิ่มเติม...

งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3ได้ไปร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภาค 1 ครั้งที่ 5 โดยมี นายวศิว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง และในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน นิทรรศการและการแสดงต่างๆของนักเรียนและนักศึกษาด้วย 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกติดตามการดำรงสภาพของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน  ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา การดำเนินงานมีการพัฒนาโดยตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานกว่า 3,000 คนและมีสถานศึกษาจำนวนกว่า 2,000 แห่ง ในส่วนของสถานศึกษาทุกหน่วยงานการศึกษาต่างเร่งระดมสรรพกำลังในการในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนคุณภาพ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนำร่อง (จ.สิงห์บุรี)

พิมพ์ PDF

  

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและประธานการประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนำร่อง (จ.สิงห์บุรี)  ตามโครงการนำร่องการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ร่วมกับ สบย.3 ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลในระดับจังหวัด  สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกระบวนการ/รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาของทุกจังหวัดต่อไป  โดยมีนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผอ.สบย.3 และคณะเป็นผู้อำนวยการจัดการประชุม ฯ และมีนางสาวมยุรี รัตนมุง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. พร้อมด้วยคณะมาร่วมชี้แจงและดำเนินการประชุม  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานระดับจังหวัดในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สกอ. สพฐ. ศทก.สป.และสช. ซึ่งให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้มาเข้าร่วมประชุมจาก 41 หน่วยงาน รวมจำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการกรณีปกติงวดที่ 2/2553

พิมพ์ PDF

  

  เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่  2  ทั้ง 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ในตรวจราชการกรณีปกติ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2553 งวดที่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามนโยบาย ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ด้วย

 

การแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2553   นายพงษ์ศักด์  วรปัญญา  ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ   2)  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภา ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภา อย่างต่อเนื่อง   3) เพื่อเสริมเสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 51 โรงเรียน   โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันรอบคัดเลือก ได้แก่  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ได้เป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ไปแข่งขันฯในรอบชิงชนนะเลิศ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยนาท เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท (นายวินัย  ตะปะสา) โดยมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 120 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ โรงเรียนบ้านลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.