.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนา PMQA นำร่อง รอบ 9 เดือน กับ สพท. ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนาตามโครงการ PMQA นำร่องกับบุคลากรหลักของ สพท. ลพบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน ณ ห้องพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนา PMQA นำร่อง รอบ 9 เดือน กับ สพท. ชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนาตามโครงการ PMQA นำร่องกับบุคลากรหลักของ สพท.ชัยนาท จำนวน 15 คน ณ ห้องละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ดูการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนคุณภาพ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2553 ลแวะนที่ 17 มิถุนายน 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง (ตามลำดับ) ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
2) โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวะศึกษาสู่ความทันสมัย
3) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยการรับฟังการรายงานการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้ดำเนินตามโครงการทั้ง 3 โครงการนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ PMQA นำร่อง สู่ สพท.ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และ     บูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากรหลัก PMQA ของ สบย. 3 ไปขยายผลการจัดกิจกรรม PMQA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  โดยพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธี  จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร. สนธิรัก  เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นบุคลากร สพท.ลพบุรี เขต 1 ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ PMQA นำร่อง สู่ สพท.ชัยนาท

พิมพ์ PDF

       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากรหลัก PMQA ของ สบย. 3 ไปขยายผลการจัดกิจกรรม PMQA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท โดยพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก นายสมควร ทองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร. สนธิรัก เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นบุคลากร สพท.ชัยนาท ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พิมพ์ PDF

              

                     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 8 โรง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน

และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สพท.อ่างทอง โดยมีนายสมพิศ ศุภพงษ์ และรองผู้อำนวยการต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2553 ประจำปี 2553 และการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)

พิมพ์ PDF

        เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากร PMQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และ สบย.3 รวมจำนวน 40 ท่าน รับฟังแนวคิด ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สาธิต วงษ์อนันต์นนท์ จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางมิตราวรุณ แก้วชะฎา นางนิตยา สหนันท์พร นางภัสสร โล่ห์จินดา และนางทัดทรวง สุขสว่าง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดร.สนธิรัก เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ (PMQA) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.