.เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม.

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม

เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก +++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ โดมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเวรัสโคโรน่า 2019      ...

Read More..

.๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมลงนามถวายพระพร ***********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ (พื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี) ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน.

ศธภ.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายศัจธน วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และประเด็นนโยบายเร่งด่วน กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ ฯ โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี...

Read More..

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 คณะบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)

พิมพ์ PDF

 

                เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ณห้องประชุมละโว้  สบย. 3 นำโดยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3  ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)   ระหว่างคณะทำงาน PMQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และสบย.3  รวมจำนวน 50 ท่าน  โดยแต่ละหน่วยงานได้มานำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่หน่วยงานสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน  และในช่วงท้ายของการประชุม  ฯคณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนการไปศึกษาดูงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาสื่อสารแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.2553-2556)

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาสื่อสารแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ฯ โดยมีวัตถุประสงค์            1) เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด  2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ และ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคท้องถิ่น และองค์กรศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายให้ความรู้ "การสร้างเครือข่ายครูดี"

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ วัดถนนใหญ่ (วัดป่าเทพเนรมิต) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน) ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างเครือข่ายครูดี"

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม

พิมพ์ PDF

วันที่ 19 - 21 เมษายน 2553 ณ วัดถนนใหญ่ (วัดป่าเทพเนรมิต) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี (ICT)

พิมพ์ PDF

วันที่ 7-9 เมษายน 2553
ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมบุคลากรของสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี (ICT) หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ด้วย MICROSOFT POWER POINT

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิมพ์ PDF
วันที่ 6 เมษายน 2553
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 118 ปี

พิมพ์ PDF

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 118 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553
ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

สบย. 3 ร่วมทำบักทึกข้อตกลง (MOU) PMQA นำร่องกับ สพท. ชัยนาท และ สพท.ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ นายวิสูตร  เกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท และ นายสุเมธี  จันทร์หอม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.