.ศธภ.1 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์.

ศธภ.1 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมทำกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์.

ศธภ.1 ร่วมทำกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมทำกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี ********************************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมทำกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕”.

ศธภ.๑ ร่วมทำกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕”

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมทำกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ *********************************...

Read More..

.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่รับผิดชอบ.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่รับผิดชอบ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting **********************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ในโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ครั้งที่ ๒).

ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ในโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ครั้งที่ ๒)

    วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธี ณ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

   วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี          ...

Read More..

ประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ณ โรงเรียนบ้านลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนา PMQA นำร่อง รอบ 9 เดือน กับ สพท. ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนาตามโครงการ PMQA นำร่องกับบุคลากรหลักของ สพท. ลพบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน ณ ห้องพิกุล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนา PMQA นำร่อง รอบ 9 เดือน กับ สพท. ชัยนาท

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการพัฒนาตามโครงการ PMQA นำร่องกับบุคลากรหลักของ สพท.ชัยนาท จำนวน 15 คน ณ ห้องละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ดูการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนคุณภาพ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2553 ลแวะนที่ 17 มิถุนายน 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง (ตามลำดับ) ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
2) โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวะศึกษาสู่ความทันสมัย
3) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยการรับฟังการรายงานการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้ดำเนินตามโครงการทั้ง 3 โครงการนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ PMQA นำร่อง สู่ สพท.ลพบุรี เขต 1

พิมพ์ PDF

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และ     บูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากรหลัก PMQA ของ สบย. 3 ไปขยายผลการจัดกิจกรรม PMQA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  โดยพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธี  จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร. สนธิรัก  เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นบุคลากร สพท.ลพบุรี เขต 1 ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขยายผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ PMQA นำร่อง สู่ สพท.ชัยนาท

พิมพ์ PDF

       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้นำคณะบุคลากรหลัก PMQA ของ สบย. 3 ไปขยายผลการจัดกิจกรรม PMQA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท โดยพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก นายสมควร ทองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร. สนธิรัก เทพเรณู ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นบุคลากร สพท.ชัยนาท ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และนำความรู้มาพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พิมพ์ PDF

              

                     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 8 โรง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน

และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สพท.อ่างทอง โดยมีนายสมพิศ ศุภพงษ์ และรองผู้อำนวยการต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2553 ประจำปี 2553 และการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

 

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.