ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2021 เวลา 14:22 น. เขียนโดย benjawan


   วันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย โดย นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
            *******************************************

พิมพ์