ศธภ.๑ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2021 เวลา 00:00 น. เขียนโดย benjawan

   

       วันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
       ******************************************

พิมพ์