ศธภ.๑ ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2022 เวลา 14:22 น. เขียนโดย benjawan


       วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อปรึกษาข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น Google Meet ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
             ************************************

พิมพ์