ศธภ.๑ ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 เวลา 14:12 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา  แก่นท้าว ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น Zoom ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                   +++++++++++++++++++++++++

พิมพ์