ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 เวลา 14:50 น. เขียนโดย benjawan


      วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และยุวกาชาด ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และติดตามความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ณ หอประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น ๔ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
                  ++++++++++++++++++++++

พิมพ์