ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 เวลา 15:04 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา  แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒  เป็นประธานการประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
               ++++++++++++++++++++++++

พิมพ์