ศธภ.๑ ร่วมการสนทนากลุ่ม “รูปแบบการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal”

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 เวลา 15:20 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการสนทนากลุ่ม “รูปแบบการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal” เพื่อส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
             ++++++++++++++++++++++++++

พิมพ์