ศธภ.๑ ร่วมการประชุมรับฟังการใช้งานระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MERS)

วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 16:03 น. เขียนโดย benjawan


     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้คณะกรรมการ และคณะทำงานร่วมการประชุมรับฟังการใช้งานระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (MERS) เพื่อชี้แจงแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจและสามารถเข้าไปใช้งานระบบในการจัดทำคำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้ โดยนายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                  **********************************

พิมพ์