ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 16:25 น. เขียนโดย benjawan


      วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom Cloud meeting ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                  **********************************

พิมพ์