ศธภ.๑ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2022 เวลา 16:56 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดลพบุรี ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                  **********************************

พิมพ์