หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital CEO) รุ่นที่ 4

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2022 เวลา 17:28 น. เขียนโดย benjawan


นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ********************************

พิมพ์