ศธภ.๑ ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๔๐

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 11:16 น. เขียนโดย benjawan


      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๔๐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบในจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
                      ****************************

พิมพ์