ศธภ.๑ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 15:00 น. เขียนโดย benjawan


     วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาววนิดา  แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในการนี้ีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีี เป็นประธานในพิธี
     ในเวลา ๑๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นายผจญ  มุกดาผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวลพบุรี เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      ****************************

พิมพ์