ศธภ.๑ ร่วมการประชุม คณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 12:16 น. เขียนโดย benjawan


   วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมคณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการ และจัดทำระบบกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายธนู ขวัญเดช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      ****************************

พิมพ์