ศธภ.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 15:00 น. เขียนโดย benjawan


วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นางสาวนิภา แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
                      **************************

พิมพ์