ศธภ.๑ ร่วมการประชุมร่วมรับฟังแนวทางและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการขอยกสถานะหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 15:45 น. เขียนโดย benjawan


   วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการขอยกสถานะหน่วยงาน กรณีของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ จากกลุ่มเป็นกอง โดยมีนายธนู  ขวัญเดช เป็นประธานการประชุมผ่านแอพพลิชั่น Zoom ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

พิมพ์