ศธภ.๑ ร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผล  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 15:55 น. เขียนโดย benjawan


     วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” นำทีมผู้บริหารส่วนกลางลงพื้นที่ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร และเปิดประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจร จ.สุราษฎร์ธานี ย้ำทุกพื้นที่เป็น “พื้นที่การเรียนรู้” ของ ศธ. พร้อมรับโจทย์จากพื้นที่ไปสู่แนวทางปฏิบัติในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด เผยเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 เตรียมปรับ Social Distancing ในห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

พิมพ์