ศธภ.๑ ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2022 เวลา 17:49 น. เขียนโดย benjawan


     วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินการตามรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบ(จังหวัดลพบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,อ่างทอง ,สิงห์บุรี ,ชัยนาท และสระบุรี) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

พิมพ์