โครงการ กระทรวงศึกษาร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:25 น. เขียนโดย ฉัตตริน

  

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ นายวีระ เมืองช้างผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถนนแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด" หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจดูสภาพโรงเรียนและเยี่ยมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพแก่นักเรียน ตามโครงการดังกล่าว

Когда наступит полнолуние, мы снова спустимся в пещеры.

Ему расска-зывали, что тридцать пять лет назад американские бомбардировщики сровня-ли город с землей и он был отстроен заново.

Зато мне видно, сквозь зубы проговорил Римо.

Этим они показали тебе свое отношение к машинам.

Человек, мимо которого меня пронес эскалатор в аэропорту Мемфиса, был ближайшим из двоих, которые стояли, ожидая, пока третий подойдет сказать мне, что все в порядке и можно подниматься к Лейле.

Давай подождем и посмотрим в ближайшем будущем.

Для " " увеселения гостей решили устроить охоту за дикими лошадьми великолепное, редкостное зрелище.

Вывесим над воротами парочку скальпов это будет недурно " " выглядеть.

Я выскажу ей все свободно, без помех.

Вместе с ним я охотился на оленей, на серебристых лисиц " " и диких полосатых кошек.

Я слыхала об этом, да и сама видела.

Но это был всего-навсего измученный, истерзанный разведенными барыньками шарманщик.

Дьяволы, даже те, которые лежали раненными, " " сразу затихли.

Сейчас надо рассчитать другой гамбит.

Он забыл, что ее давно " " уже нет на свете.

Среди гостей " " был и дон Амбросио.

В свете холодных и очень далеких звезд, я рассмотрел утесы, что возвышаются надо мной.

Я " " не считаю нужным отвечать на клевету исходит " " ли она от предателей-друзей или от лживых врагов.

พิมพ์